Eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien

Eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien

Arnhem gaat zich extra inspannen om te voorkomen dat afval in parken, bermen en groenstroken tijdens het maaien wordt verhakseld en uiteindelijk in het milieu verdwijnt. Groenbedrijven die in opdracht van de gemeente maaien, gaan daar meer op letten. Dit staat vanaf 1 januari 2024 expliciet in de onderhoudscontracten. Ook gaat de gemeente de vele vrijwilligers die zwerfafval opruimen, beter informeren over waar er wanneer er gemaaid gaat worden. Zo wil Arnhem voorkomen dat afval blijft liggen en bijvoorbeeld als microplastics in het milieu terecht komt.

Honderden vrijwilligers Het adagium ‘eerst zwerfvuil opruimen, dan pas maaien’ gaat per 1 januari 2024 in voor Arnhem-Zuid, Arnhem-Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek. In het overig deel van Arnhem gaat het per 1 januari 2026 in, omdat op dat moment in deze stadsdelen de onderhoudscontracten vernieuwd worden. Tevens gaat gelden dat er op een duidelijke manier informatie beschikbaar komt voor de vele honderden inwoners en vrijwilligers die zwerfafval opruimen, zodat zij weten wanneer er een maaironde op stapel staat. Wethouder biodiversiteit Marco van der Wel: ‘Ik ben ontzettend trots op al die mensen die zich inzetten voor een schone stad door afval op te ruimen! Elk stuk afval in onze bossen, parken en perken is er een teveel. Ik ben blij dat we zo weer een stap zetten naar een schonere stad én een beter milieu.’

Maai mei niet

Op plekken die intensief worden gebruikt, zoals speeltuintjes, voetbalveldjes, ligweiden, hondenuitlaatplekken en evenementenlocaties wordt het gras korter gehouden. Ook waar het veiliger is voor verkeer wordt vaker, minimaal zes keer per jaar. Zo blijft de vegetatie laag voor het zicht van de weggebruikers.

In 2024 gaat de gemeente samen met lokale groene partijen de landelijke campagne ‘Maai mei niet’ ondersteunen. ‘Maai mei niet’ heeft als doelstelling om inwoners te verleiden hun gazon wat minder vaak te maaien, zodat kruiden tot bloei komen en bestuivers als bijen en vlinders aan voedsel te helpen.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation