Molenplaats Sonsbeek

Sint Marten Sonsbeek Zuid


Arnhem is een groene stad om trots op te zijn. Aan de rand van Park Sonsbeek ligt ons bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek: dé plek voor informatie en inspiratie over groen en groenbeleving in Arnhem. Bij Molenplaats Sonsbeek kunnen bezoekers van alles leren en ontdekken over het groen in de stad en het belang ervan. Ook het opruimen en scheiden van afval is belangrijk voor natuur, dier en mens. Natuurcentrum Arnhem draagt daar graag aan bij met educatie en het faciliteren van opruimmaterialen.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation