Het KinderWijkTeam Malburgen

Malburgen-Oost-Noord


In Malburgen is het KinderWijkTeam afwisselend op twee locaties.

Locatie: Margarethaschool

De kinderen van de Margarethaschool zetten elke dinsdag hun beste beentje voor, om rondom hun school elk beetje vuil weg te prikken. Veel kinderen wonen in de Vissenbuurt en vinden het dan ook extra leuk om hun eigen deel van de wijk schoon te maken. Achter de school is een park met een sloot waar ook regelmatig zwerfafval te vinden is. Iedere week halen ze kilo’s aan afval op die ze vervolgens wegen en houden dit trots bij.

Locatie: Mozaïekschool locatie Zwanenbloem

Vlak bij de hoofdlocatie van het KinderWijkTeam op de Akkerwindestraat zit basisschool het Mozaïek locatie Zwanenbloem. Als we met deze kinderen aan de slag gaan, starten we altijd vanaf onze locatie op de Akkerwindestraat. We lopen dan een heel stuk de wijk in om zwerfafval te verzamelen. Ze komen regelmatig tot in het winkelcentrum de Drieslag. Daar ligt altijd genoeg voor de kinderen om op te ruimen.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation