Heel Arnhem Schoon Vredenburg

Kronenburg Vredenburg


In de wijk Vredenburg is een kleine, maar actieve groep mensen betrokken bij het opruimen van zwerfvuil. Wil je hierbij aansluiten? Heel graag natuurlijk en je bent van harte welkom.

Vredenburg is een vrij grote wijk waar het zwerfvuil op de ene plek meer zichtbaar is dan op de andere. Twee keer per jaar sluit de groep zwerfafval vrijwilligers zich aan bij de landelijke acties: Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day. De deelnemers delen onderling een appgroep waarin kan worden opgeroepen om tussen de grote acties door even een stukje wijk op te ruimen. De een loopt iedere week een rondje, de andere iedere maand. Door werk en andere verplichtingen lukt het vaak niet om als groep op pad te gaan. Met regelmaat regelt Hanneke Petri (coördinator HAS in de wijk) een opruimactie. Wie kan sluit aan.

Word je vrijwilliger van Heel Arnhem Schoon (HAS), dan is het fijn om te weten dat het je vrij staat om op te ruimen wanneer het jou past. De een loopt graag zijn/haar rondje alleen, de ander graag in groepsverband. Alles is goed! Voel je vrij om het zelf in te delen en in te “kleuren”. De ervaring heeft geleerd, dat het ook gewoon heel leuk kan zijn om andere betrokken opruimers in je wijk te leren kennen. Je staat er niet alleen voor. Eenmaal per jaar is er voor alle vrijwilligers een brunch en dan is het leuk om ook andere vrijwilligers uit andere wijken te leren kennen.

21

Sep

World Cleanup Day 2024

Kronenburg Vredenburg 10:00 - 16:00

informatie via acties@arnhemschoner.nl

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation