Heel Arnhem Schoon Malburgen-Oost

Malburgen-Oost-Noord


De wijk is ruim en groot. In diverse gedeeltes zijn zwerfafval opruimers actief. Wil jij je aansluiten, dan kijken we in welk gedeelte je woont en waar jij je het beste zou kunnen aansluiten. Een aantal opruimers woont dicht bij Stadseiland en is daar meer bij betrokken. Maar dat maakt niet uit. Dat je welkom bent staat buiten kijf!

De deelnemers delen onderling een app groep waarin kan worden opgeroepen om tussen de grote acties in even een stukje wijk op te ruimen. De een loopt iedere week een rondje, de andere iedere maand. Door werk en andere verplichtingen lukt het vaak niet om als groep op pad te gaan.

Word je HAS vrijwilliger, dan is het fijn om te weten dat het je vrij staat om op te ruimen wanneer het jou past. De een loopt graag zijn/haar rondje alleen, de ander graag in groepsverband. Alles is goed! Voel je vrij om het zelf in te delen en in te “kleuren”. De ervaring heeft geleerd, dat het ook gewoon heel leuk kan zijn om andere betrokken opruimers in je wijk te leren kennen. Je staat er niet alleen voor. Eenmaal per jaar is er voor alle vrijwilligers een brunch en dan is het leuk om ook andere vrijwilligers uit andere wijken te leren kennen.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation