Heel Arnhem Schoon Immerloo Gelderseplein

Malburgen-Oost-Zuid


Iedere zondagochtend gaat een groep HAS vrijwilligers uit de flat aan het Gelderseplein op pad om hun directe leefomgeving op te schonen. Met na afloop gezellig een kop koffie. Deze groep verwelkomt zonder meer nieuwe deelnemers en je bent van harte welkom.

Het initiatief bestond al langer en Frans coördineert het opruimen. Het plein en omgeving raakte vervuild door allerlei factoren waar de goedbedoelende bewoner niet direct invloed op had. Maar door consequent schoon te maken en zichtbaar te zijn als opruimende medebewoner is veel ten goede gekeerd. Samen sta je sterker en samen is het leuker.

Twee keer per jaar sluit de groep zwerfafval vrijwilligers zich aan bij de landelijke acties: Nationale Opruimdag en World Cleanup Day. Frans zorgt ervoor dat er bij terugkomst iets lekkers voor je klaar staat.

De deelnemers delen onderling een app groep waarin afspraken komen te staan. Word je HAS vrijwilliger, dan is het fijn om te weten dat het je vrij staat om op te ruimen wanneer het jou past. De een loopt graag zijn/haar rondje alleen, de ander graag in groepsverband. Alles is goed! Voel je vrij om het zelf in te delen en in te “kleuren”. De ervaring  heeft geleerd, dat het ook gewoon heel leuk kan zijn om andere betrokken opruimers in je wijk te leren kennen. Je staat er niet alleen voor. Eenmaal per jaar is er voor alle vrijwilligers een brunch en dan is het leuk om ook andere vrijwilligers uit andere wijken te leren kennen.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation