Heel Arnhem Schoon Arnhemse Broek

Arnhemse Broek

acties@arnhemschoner.nl


In het Arnhemse Broek zijn diverse opruiminitiatieven en Heel Arnhem Schoon (HAS) is er een van. Een gedreven en gezellige groep mensen die graag de woon- en leefomgeving schoon wil zien. Je bent meer dan welkom!

Twee keer per jaar sluit de groep zwerfafval vrijwilligers zich aan bij de landelijke acties: de Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day. De deelnemers delen onderling een appgroep waarin kan worden opgeroepen om tussen de grote acties in even een stukje wijk op te ruimen. De een loopt iedere week een rondje,  de andere iedere maand. Door werk en andere verplichtingen lukt het vaak niet om als groep op pad te gaan.

Word je vrijwilliger van Heel Arnhem Schoon, dan is het fijn om te weten dat het je vrij staat om op te ruimen wanneer het jou past. De een loopt graag zijn/haar rondje alleen, de ander graag in groepsverband. Alles is goed! Voel je vrij om het zelf in te delen en in te “kleuren”. De ervaring heeft geleerd, dat het ook gewoon heel leuk kan zijn om andere betrokken opruimers in je wijk te leren kennen. Je staat er niet alleen voor. Eenmaal per jaar is er voor alle vrijwilligers een brunch en dan is het leuk om ook andere vrijwilligers uit andere wijken te leren kennen.

Vrijwilligster Heidi heeft een vast moment om zwerfvuil te ruimen. Zij betrekt hierbij een aantal bewoners van het AZC die wonen op de boot aan de Rijnkade.

Deze website is een initiatief van

Design & development door Pixel Creation